Privacybeleid


Privacybeleid
Ons Privacybeleid van Hengelsport The Boilie Factory - Webshop
Webshop Hengelsport The Boilie Factory geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor het verwerken en afhandelen van uw bestelling dat u online geplaatst heeft in onze webshop. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.
Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van onze webshop en de daaraan verbonden diensten (verkoop). De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 01/05/2018 , met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.
Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.
Over de gegevensverwerking
Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.
Webwinkelsoftware
Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Logivert. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij niet gedeeld. Onze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-verbinding, een sterk wachtwoordbeleid en beveiligde dataopslag. 
Betaalsysteem
Voor het afhandelen van  de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van het betaalplatform van Sisow. Dit betaalplatform van Sisow heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Sisow bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan en nodig is.
Zendingen
Als u een bestelling bij ons plaatst in onze webshop is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van DHL dat ook samenwerkt met de firma Bpost  voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens en e-mail met DHL en/of Bpost delen. DHL en/of Bpost gebruiken uw gegevens alleen ten dienste voor het correct kunnen uitvoeren van de levering.
Facturatie en boekhouding
Voor het bijhouden en verwerken van onze administratie en het opmaak van uw factuur staan wij (Hengelsport The Boilie Factory) zelf in.  Naderhand worden uw gegevens: uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details van uw bestelling (factuur) gedeeld met onze vertrouwde boekhouder. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van boekhoudkundige documenten. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen, wij hebben de nodige technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik. Uw gegevens zullen steeds vertrouwelijk behandeld worden.  Uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven worden gebruikt.
Doel van de gegevensverwerking
Algemeen doel van de verwerking
Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze webshop. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met uw geplaatste bestelling in onze webshop. Wij gebruiken uw gegevens niet voor marketing. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden (boekhouder) zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en/of een eed of wettelijke verplichting.
Bewaartermijnen
Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren.
Uw rechten
Op grond van de geldende Belgische en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.
In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres.  Ook nodige communicatie omtrent uw bestelling zal telefonisch verlopen of via het reeds bekende e-mailadres.   In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren.
Wijzigingen in het privacybeleid
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.
Contactgegevens
Hengelsport The Boilie Factory
Koning Albertstraat 134
1760 Roosdaal
Tel: 054/250325
E-mail: webshop@theboiliefactory.be